NEEM CONTACT OPWIJ BIJTEN NIET

Privacy policy

Stichting Sounding Bodies (www.soundingbodies.com) en PWA Sound & Happy (www.soundandhappy.app). For English, see below.


Welke persoonlijke informatie we verzamelen en waarom we deze verzamelen:


Reacties

Wanneer bezoekers opmerkingen achterlaten op soundandhappy.app, verzamelen we de informatie die wordt weergegeven in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browsergebruikersagent om spam te helpen detecteren.


Media

Als u een geregistreerde gebruiker van Sound & Happy en afbeeldingen naar de site uploadt, adviseren wij u het uploaden van afbeeldingen met EXIF GPS-locatiegegevens vermijden. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens bekijken.


Opslag en verwerking – E-mail en nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of evenement, gaat u ermee akkoord dat Stichting Sounding Bodies uw e-mailadres gebruikt om e-mails met nieuwsbrieven, updates en evenementen te verzenden. Deze kan zowel maandelijks als wekelijks worden verzonden.


Wat doet Sounding Bodies met uw e-mailgegevens?

Deze wordt alleen gebruikt voor nieuws mailing en contact mailing. Wij verkopen GEEN e-mailadressen aan derden.

Wilt u geen e-mails meer van ons ontvangen? Onderaan de nieuwsbrief of e-mail is het mogelijk om je af te melden.


Cookies

Wanneer u een reactie op onze sites achterlaat, kunt u aangeven of uw naam, uw e-mailadres en website in een cookie kunnen worden opgeslagen. We doen dit voor uw gemak, zodat u deze informatie niet opnieuw hoeft in te voeren voor een nieuw antwoord. Deze cookies zijn een jaar geldig.

 

Als u een account hebt en u inlogt op de site soundandhappy.app, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie en wordt verwijderd zodra u uw browser sluit.

 

Zodra u zich aanmeldt, slaan we enkele cookies op in verband met uw aanmeldingsgegevens en schermweergave-opties. Inlogcookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave-opties 1 jaar. Als u ‘Onthoud mij’ selecteert, wordt uw login 2 weken bewaard. Zodra u zich afmeldt bij uw account, worden inlogcookies verwijderd.

 

Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert, wordt er door uw browser een extra cookie opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en bevat alleen de bericht-ID van het item dat u hebt bewerkt. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

 

Berichten op de site soundandhappy.app kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als wanneer de bezoeker deze andere website had bezocht.
Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derden insluiten en uw interactie met deze ingebedde inhoud bewaken, inclusief de interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent aangemeld bij die website.


Analytics


Met wie we uw gegevens delen

Stichting Sounding Bodies zal geen gegevens delen met derden, de verzamelde gegevens zullen worden gebruikt om de website en marketingdoeleinden te optimaliseren.


Hoelang we uw gegevens bewaren

Wanneer u een reactie op soundandhappy.app achterlaat, worden dat antwoord en de metagegevens van dat antwoord voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we follow-upreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van ze te modereren.


Welke rechten hebt u over uw gegevens?

Als u een account hebt op soundandhappy.app of daar opmerkingen hebt achtergelaten, kunt u een exportbestand aanvragen met uw persoonlijke gegevens die we over u bewaren, inclusief alle informatie die u ons hebt verstrekt. U kunt ook vragen dat we alle persoonlijke informatie die we van u hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we moeten bewaren voor administratieve, juridische of veiligheidsdoeleinden.


Waar we uw gegevens naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen worden geleid door een geautomatiseerde service voor spamdetectie.


Vragen?

Als u vragen heeft over de manier waarop Stichting Sounding Bodies omgaat met persoonlijke gegevens, neem dan contact op met info@soundingbodies.com.  We helpen je graag.


Contactgegevens

Stichting Sounding Bodies

info@soundingbodies.com

 

Informatie voor developers
Documentatie

 

Social media
https://www.facebook.com/soundingbodies
https://www.instagram.com/soundingbodies/  


Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang de laatste updates: www.soundingbodies.com

 

What personal information do we collect and why:


Comments

Whenever visitors leave a comment on the soundandhappy.app, we collect the information displayed in the comment form, the visitor’s IP address and a browser user agent to help detect spam.


Media

If you are a registered user of Sound & Happy and upload images to the website, we recommend you avoid uploading any images containing EXIF GPS location data; website visitors could download the images from the website and view the location data.


Storage and processing – Email and newsletter

When you sign up for a newsletter or event, you agree to allow Stichting Sounding Bodies to use your email address to send you emails containing newsletters, updates and events. These may be sent either monthly or weekly.


What does Sounding Bodies do with your email information?

It is only used for news and contact mailings. We do NOT sell email addresses to third parties.
If you no longer want to receive emails from us? There is an option to unsubscribe at the bottom of the newsletter or email.


Cookies

Whenever you leave a response on our websites, you can indicate whether your name, email address and website may be stored in a cookie. We do so for your convenience so that you will not have to re-enter this information for a new response. These cookies will remain valid for one year.

If you have an account and log in to the soundandhappy.app website, we store a temporary cookie to determine whether your browser accepts cookies. This cookie does not contain any personal information and is deleted when you close your browser.

Once you log in, we store some cookies related to your login information and screen display options. Login cookies are valid for two days and cookies for screen display options remain valid for one year. If you select ‘Remember me’, your login will be stored for two weeks. Once you log out of your account, login cookies are deleted.

An additional cookie is stored by your browser when you edit or publish a post. This cookie does not contain any personal information and only includes the message ID of the item you edited. This cookie expires after one day.


Embedded content of other websites

Messages on the soundandhappy.app site may contain embedded content (e.g. videos, images, messages, etc.). Embedded content from other websites acts the same as if the visitor had visited that other website.
These websites might collect data about you, use cookies, embed third-party tracking, and monitor your interaction with this embedded content, including any interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.


Analytics


Who we share your data with

Stichting Sounding Bodies will not share any data with third parties; the data we collect will be used to optimize the website and for marketing purposes.


How long do we keep your data

Whenever you leave a comment on the soundandhappy.app, that response and the metadata will be stored indefinitely. This allows us to automatically recognize and approve follow-up responses rather than moderate them.


What are your rights concerning your data?

If you have an account on the soundandhappy.app or if you have left any comments there, you can request that we provide you with an export file of the personal data we have about you, including any information you have shared with us. You may also request that we delete any personal information we have about you. This does not apply to any data we need to keep for administrative, legal or security purposes.


Where we send your data

Comments from visitors may be routed through an automated spam detection service.


Questions?

If you have any questions about how Stichting Sounding Bodies handles personal data, please do not hesitate to contact us via info@soundingbodies.com.  We will be happy to assist you.

 

Contact details
Stichting Sounding Bodies
info@soundingbodies.com

 

Information for developers
Documentation

Social media
https://www.facebook.com/soundingbodies
https://www.instagram.com/soundingbodies/


Newsletter
Subscribe to our newsletter and receive the latest updates: www.soundingbodies.com


Copyright © 2021 Stichting Sounding Bodies