NEEM CONTACT OPWIJ BIJTEN NIET

Zakelijk

Naam van de instelling
Stichting Sounding Bodies

Fiscaal nummer
NL851244051B01

Doelstelling
Stichting Sounding Bodies, gevestigd te Tilburg, heeft als doel het maken en presenteren van kwalitatief hoogwaardige hedendaagse muziektheater programma’s en het van daaruit ontwikkelen van innovatieve diensten en producten. Daarbij gaat de stichting duurzame samenwerkingen aan met instellingen en makers zowel binnen als buiten het culturele veld. Daarnaast creëert Sounding Bodies aanbod op maat voor bedrijven en doet aan kennisdeling door het organiseren van workshops.

Bestuurders

Eduard van Regteren-Altena (voorzitter)

Ad de Wolf (penningmeester)

Mirjam Zegers (secretaris)

Sounding Bodies heeft de Culturele ANBI-status.

Activiteiten

Financieel jaarverslag 2020

Financieel jaarverslag 2019
Activiteitenverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Sounding Bodies wordt in de periode 2021-2024 structureel ondersteund door gemeente Tilburg en provincie Noord-Brabant. Daarnaast ontvangen we steun van onder andere de impulsgelden van de provincie Noord-Brabant en Kunstloc. Die steun is heel belangrijk: het vormt de basis voor de bijdrage die we aan de samenleving willen en kunnen leveren. Sounding Bodies streeft voortdurend naar artistiek succes als basis voor een solide zakelijke bedrijfsvoering.

ANBI-C
Wilt u Sounding Bodies ook helpen om onze artistieke en maatschappelijke ambities te realiseren? Dat kan. Neem contact op met Meike van Zandvoort, zakelijk leider, om de verschillende mogelijkheden hiervoor te bespreken. Sounding Bodies is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom is een gift aan Sounding Bodies mogelijk fiscaal aftrekbaar. Kijk voor meer informatie over ANBI-C en de Geefwet op daargeefjeom.nl en bij de Belastingdienst.

Stichting Sounding Bodies

BTW-nummer / RSIN / Fiscaal nummer: NL851244051B01

IBAN: NL62RABO0170560538

Kamer van Koophandel: 54289297