NEEM CONTACT OPWIJ BIJTEN NIET

Zakelijk

Naam van de instelling
Stichting Sounding Bodies

 

Fiscaal nummer
NL851244051B01

 

Doelstelling
Sounding Bodies zet sinds 2019 haar kennis van het creëren en uitvoeren van muziek in om een ruimere maatschappelijke waarde te ontwikkelen. Vanuit de kracht van muziek zoals wij die zelf kennen, gaan we op zoek naar manieren om sociale betekenis te creëren en te articuleren. Onze missie is om via muziek écht contact te maken, zodat de toehoorder contact kan maken met zichzelf en anderen.

 

Bestuurders

Ruth Maas (voorzitter)

Jeroen Mulder (secretaris)

Jos van Haaren (penningmeester)

Sounding Bodies heeft de Culturele ANBI-status.

 

Beloningsbeleid

Sounding Bodies betaalt haar freelancers betrokken bij de organisatie eerlijk waarbij we per project financiële afspraken maken gebaseerd op de richtlijn van de KNTV en de tarievenlijst zoals gepubliceerd door de NTB, vakbond voor musici.

Ook hanteren we gelijke betaling voor gelijke arbeid. Voor de artistiek leider, zakelijk leider en marketeer volgen we de CAO Toneel en Dans en plussen we dat met 50% aangezien deze functies worden vervuld door freelancers.

 

 

Activiteiten

ANBI formulier
Financieel jaarverslag 2023

Activiteitenverslag 2023

Financieel jaarverslag 2022

Activiteitenverslag 2022

Financieel jaarverslag 2021

Activiteitenverslag 2021

Financieel jaarverslag 2020

Activiteitenverslag 2020

Financieel jaarverslag 2019
Activiteitenverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

 

Sounding Bodies wordt in de periode 2021-2024 structureel ondersteund door gemeente Tilburg en provincie Noord-Brabant. Daarnaast ontvangen we steun van onder andere de impulsgelden van de provincie Noord-Brabant en Kunstloc. Die steun is heel belangrijk: het vormt de basis voor de bijdrage die we aan de samenleving willen en kunnen leveren. Sounding Bodies streeft voortdurend naar artistiek succes als basis voor een solide zakelijke bedrijfsvoering.

 

ANBI-C
Wilt u Sounding Bodies ook helpen om onze artistieke en maatschappelijke ambities te realiseren? Dat kan. Neem contact op met Gertjan Mulder, zakelijk leider, om de verschillende mogelijkheden hiervoor te bespreken. Sounding Bodies is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom is een gift aan Sounding Bodies mogelijk fiscaal aftrekbaar. Kijk voor meer informatie over ANBI-C en de Geefwet op daargeefjeom.nl en bij de Belastingdienst.

 

Stichting Sounding Bodies

BTW-nummer / RSIN / Fiscaal nummer: NL851244051B01

IBAN: NL62RABO0170560538

Kamer van Koophandel: 54289297