NEEM CONTACT OPWIJ BIJTEN NIET

Vacatures bestuur

Sounding Bodies zoekt twee nieuwe bestuursleden, een penningmeester en secretaris

 

Met muziek, geluid en klank raken we al meer dan tien jaar publiek in uiteenlopende contexten. We treden op in theaters, op festivals, in buurthuizen, op congressen en – op maat – bij maatschappelijke en zakelijke organisaties.

 

Sounding Bodies is een kleine, eigenzinnige en ambitieuze culturele stichting gevestigd in Tilburg. Sounding Bodies gelooft in de kracht van klank en muziek om mensen te verbinden met zichzelf, met anderen en hun omgeving. We maken muzikale performances en voorstellingen onder de artistieke leiding van cellist en maker Jacqueline Hamelink.

 

De onderscheidende signatuur en het innovatieve karakter van het werk van Sounding Bodies maken dat ons werk breed ingezet kan worden. We worden geprogrammeerd in de theaters en op muziekfestivals, op scholen, podia met een bredere programmering en andere (zakelijke en maatschappelijke) events. Ook verwerken we de artistieke inhoud van onze projecten op een duurzame manier door ze geschikt te maken voor inzet in andere domeinen.

 

Sounding Bodies wordt door de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant ondersteund binnen de vierjarige subsidieregeling Professionele Kunsten. Daarnaast werkt Sounding Bodies op basis van eigen inkomsten en diverse project- en ontwikkelsubsidies. Sounding Bodies is een projectorganisatie van uitsluitend zelfstandigen en leeft hierbij de Fair Practice Code na. Sounding Bodies onderschrijft ook de code Cultural Governance en de code Diversiteit & Inclusie.

 

Vanwege het aanstaande vertrek van twee bestuursleden, komen de posities van penningmeester en secretaris vrij. We zoeken bestuursleden die vanuit een constructieve, steunende opstelling suggesties kunnen doen en meedenken.

 

De komende periode zal Sounding Bodies zich onder andere richten op een verdere doorvoering van de codes. Daarnaast zal samenwerking binnen en buiten Sounding Bodies een belangrijk onderwerp zijn. We hopen dat de nieuwe bestuursleden hier vanuit hun ervaring aan kunnen bijdragen. Daarnaast verwachten we van beide bestuursleden dat zij affiniteit hebben met kunst en cultuur.

 

Het bestuur komt ongeveer zes keer per jaar bijeen en werkt onbezoldigd.

 

Daarnaast geldt voor de penningmeester:

 

– heeft kennis van financiën (AO, subsidieaanvragen, projectfinanciering, jaarrekening etc.)
– heeft kennis van P&O (contracten, arbeidsvoorwaarden etc.)
– ondersteunt de zakelijk leider op deze gebieden met advies en praktische ondersteuning
– ondersteunt het bestuur bij goed inzicht in de financiële positie van de stichting
– heeft wellicht zelfs kennis van subsidiemogelijkheden buiten het culturele domein.

 

Daarnaast geldt voor de secretaris:

 

– neemt het voortouw om de codes verder in de organisatie in te voeren
– heeft kennis van de culturele sector en denkt mee over de inhoudelijke koers
– verzorgt de verslaglegging van de bestuursvergaderingen
– is aanspreekpunt voor de zakelijk leider en artistiek leider voor praktische zaken

 

Procedure
Heb je zin om jouw kwaliteiten in te zetten om samen verder te bouwen aan onze gedreven, dynamische organisatie, dan nodigen wij je graag uit om uiterlijk 28 maart een berichtje en een beknopt cv te sturen naar info@soundingbodies.com.

 

We willen diversiteit en inclusie bevorderen in onze organisatie, dus als je daartoe kunt bijdragen, nodigen we je in het bijzonder uit om te reageren.

 

De kennismakingsgesprekken hebben we gepland op vrijdag 5 april tussen 10.00u en 16.00u.

 

Heb je vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen: Jacqueline Hamelink (artistiek leider), jacqueline@soundingbodies.com, 06 13 37 94 79 of Mirjam Zegers (voorzitter), mirjamzegers@gmail.com, 06 43 08 81 14.